Neváhejte nám zavolat a zeptat se. 606 909 540 - Jsme tu pro vás :-)

Časté dotazy

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější otázky, které od vás dostáváme. Po kliknutí na otázku, která vás zajímá, se vám zobrazí daná odpověď. Tuto sekci budeme dále aktualizovat dle nových dotazů. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenajdete, můžete nás samozřejmě přímo kontaktovat.

Doporučujeme vzdálenost cca 15 - 50 cm na osvícenou partii po dobu 10 - 20 minut.

Čím větší je vzdálenost od těla, tím se snižuje síla ozáření a je potřebný delší čas.
Každý navíc může reagovat odlišně, proto je potřeba upravit si čas terapie dle vašich individuálních reakcí.
 
 
 
Terapie červeným světlem může být využita kdykoli během dne. Nejčastější užití je v ranních hodinách, ale často je využívána například také před nebo po sportovním výkonu.
 
 

Terapii červeným světlem je možné používat vícekrát denně. Pokud se osvicuje stejná tělesná partie, tak doporučujeme celkový čas maximálně 30 minut za den. Tento čas by měl být rozdělen do 2-3 světelných terapií.
 
Ve fotobiomodulaci existuje něco, čemu se říká "dvoufázová odpověď na dávku". Znamená to, že příliš nízká dávka světla nemá dostatečný efekt, ideální dávka má maximální efekt a příliš velká dávka pozitivní efekt opět ztratí. Doporučujeme se tedy držet našeho doporučení: vzdálenost cca 15 - 50 cm na osvícenou partii po dobu 10 - 20 minut.

Každý může navíc reagovat odlišně, takže je potřeba sledovat i své individuální reakce a vzdálenost či dobu terapie si upravit dle svých potřeb.
 
 
 
Dle zpětné vazby našich zákazníků většina uživatelů ochranné brýle nepoužívá a při svícení mají pouze zavřené oči. Vždy však ochranné brýle používejte, pokud vám lékař nedovolil jinak.
 

Je skvělá pro povrchovou terapii, jelikož je absorbována převážně kůží, vlasy, nehty a podobně. Je známá zejména svými přínosy pro zdravý a mladistvý vzhled pleti, protože podporuje tvorbu kolagenu. Zároveň má skvělou míru absorbce v mitochondriích a je to jedna z nejvíce testovaných vlnových délek v červeném spektru. Zde uvádíme některé zajímavé studie:

1) Studie potvrdila, že vlnová délka 630 nm je účinná při zvrácení stárnutí pleti a její účinky přetrvávají až měsíc po ukončení používání. Výsledky ukázaly celkové zlepšení kvality kůže, včetně snížení hloubky vrásek, zvýšení hustoty kůže a zlepšení pružnosti kůže. Po 84 dnech bylo pozorováno: postupné snížení hloubky vrásek o 38,3 %, zvýšení elasticity pokožky o 18,4 % a zvýšení hustoty pokožky o 47,7 %, snížení množství kožního mazu o 70,3 %.

2) Studie zkoumala účinnost LED světla o vlnové délce 630 nm na sluncem poškozenou nebo jinak poškozenou pokožku u lidí ve věku 24-56 let. Výsledky ukázaly, že 80 % účastníků zaznamenalo zlepšení vrásek a drsnosti pokožky, přičemž mladší účastníci měli lepší výsledky v drsnosti pokožky a starší v redukci vrásek. Terapie byla účinná i v mírném zlepšení zarudnutí a pigmentace, a nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky.

3) Studie se zaměřila na využití 630 nm LED terapie proti ztrátě obočí u žen trpících frontální fibrózní alopecií (FFA). Během 10 týdnů došlo ke značnému nárůstu počtu chloupků obočí, včetně silných a středně silných vlasů. Tento pozitivní efekt přetrvával i šest měsíců po ukončení, kdy byl celkový počet chloupků obočí stále výrazně vyšší než před zahájením terapie. Terapie byla dobře snášena a nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Závěrem, studie ukázala, že tato terapie je novou a nadějnou metodou proti ztrátě obočí u žen s FFA, přinášející klinicky a kosmeticky uspokojivé výsledky.

Tato vlnová délka je schopna proniknout hlouběji do tkání. Mluví se o ní zejména pro své pozitivní efekty na mozek a kognici. Zároveň má také skvělou absorbci v CCO v mitochondrii. Dle vědeckých studií má pozitivních efektů však daleko více, například při problémech jako:

- Alzheimerova choroba
- Závislost na opioidech
- Mozková zranění - traumatické poranění mozku
- Deprese a úzkosti
- Motorické funkce
- Syndrom karpálního tunelu
- Dermatitida (zánět kůže) po expozici radiaci
- Zotavení po infekci COVID-19
- Obrna lícního nervu (neschopnost ovládat svaly obličeje kolem úst)
- Mnoho benefitů pro zdraví úst - Přínosy pro aftové vředy, přecitlivělost zubů, schopnost žvýkat, zánět úst a tváří
- Bolesti zad
- Hojení ran po klinických popáleninách (jako jsou popáleniny druhého a třetího stupně)

Zde uvádíme některé zajímavé studie:

1) Tři starší dospělí s mírnou kognitivní poruchou podstoupili 18 sezení stimulace vlnovou délkou 810 nm po dobu 9 týdnů a byli hodnoceni pomocí neuropsychologických testů paměti a exekutivních funkcí a standardizovaných dotazníků o depresivních a úzkostných symptomech, globálních kognitivních funkcích a schopnostech každodenního fungování před a po stimulaci.

- U prvního staršího dospělého se paměťové chyby velmi zlepšily. Dříve se pohybovali v 1.-2. percentilu, což znamená, že jejich paměť byla horší než paměť téměř všech ostatních. Zlepšili se však na 41.-69. percentil, což je normální rozmezí jako u většiny lidí.

- Druhý starší dospělý se také výrazně zlepšil. Začínali na 11. percentilu, což znamená, že dělali více chyb než většina ostatních. Výrazně se však zlepšil na 83. percentil, kde dělá méně chyb než většina lidí.

- Třetí starší dospělý se zlepšil z 5. percentilu, kde dělal hodně chyb, na 56. percentil, což je o něco lepší než průměr.

Zjednodušeně řečeno, všichni tři starší dospělí si výrazně zlepšili paměť a dělali méně chyb než dříve. Po intervenci bylo rovněž pozorováno zlepšení depresivních a úzkostných příznaků.

2) Studie měřila změny regionální mozkové saturace kyslíkem (rSO2) před, během a po 15 minutách stimulace LED vlnovou délkou 810 nm na zdravém dobrovolníkovi. Výsledky ukázaly významné zvýšení rSO2 na obou stranách frontální oblasti, což svědčí o zvýšeném průtoku krve mozkem a jeho okysličení.

3) Studie zkoumala, jak dobře pomáhají dva různé zákroky zlepšit pohybové schopnosti dětí s problémy s motorickými funkcemi. Jedním z nich byl samotný intenzivní funkční trénink a druhý kombinoval tento trénink se světelnou terapií 810 nm. Děti byly rozděleny do skupin na základě závažnosti jejich problémů s motorickými funkcemi pomocí standardního systému zvaného Gross Motor Function Classification Systém (GMFCS). Studie zjistila, že u dětí do přibližně 8 let, zejména u dětí mladších 3 let, došlo k výraznému zlepšení motorických schopností, pokud absolvovaly kombinovaný zákrok tréninkem a světlem, ve srovnání s dětmi, které absolvovaly pouze trénink. Hlavní je tedy to, že přidání světelné terapie k tréninku zefektivnilo léčbu u malých dětí s určitým stupněm obtíží v oblasti motorických funkcí.

4) Studie aplikovala terapii blízkým infračerveným světlem o vlnové délce 810 nm na čelo 10 pacientů s těžkou depresí a úzkostnými poruchami a měřila jejich psychologické a fyziologické výsledky. Studie zjistila, že terapie významně snížila skóre Hamiltonovy škály pro hodnocení deprese (HAM-D) a Hamiltonovy škály pro hodnocení úzkosti (HAM-A) po 2 a 4 týdnech po jednom 8minutovém osvícení, přičemž k největšímu zlepšení došlo po 2 týdnech. Zároveň došlo ke zvýšení prokrvení mozku.

 
 
Ano, ale v případě večerního použití dbejte na to, aby červené světlo nesvítilo ani do zavřených očí přibližně 2 - 3 hodiny před spánkem, případně využijte pouze neviditelné NIR spektrum.
 
 

 

Klasické infralampy obsahují odlišné spektrum vlnových délek, které generují především hodně tepla, což je jejich hlavním účinkem. Vlnové délky červeného a blízkého infračerveného spektra (IR-A) jsou obsažené pouze v malém procentu z celkové vyzařované energie. Nejvíce zastoupené jsou vlnové délky v rozmezí od středně vzdáleného infračerveného spektra (IR-B) do vzdáleného infračerveného spektra (IR-C). Tyto spektra zároveň neprochází tak hluboko do těla. IR-B prochází do horní kůže a IR-C zahřívá povrch kůže.

panely MITO LIGHT ® oproti tomu vyzařují červené a blízké infračervené vlnové délky (IR-A) v silně koncentrované intenzitě. Červené spektrum je absorbováno především kůží a je důležité pro zdravou a mladistvou pokožku. Blízké infračervené spektrum (IR-A) má jedinečnou schopnost prostupovat do podkoží, až do hloubky několika cm. Obě tyto vlnové délky jsou v buňkách absorbovány v mitochondriích. Mitochondrie jsou díky tomu efektivnější při vyrábění energie ve formě ATP, kterou pak tělo využívá na všechny životní funkce.

Infrasauna obsahuje odlišné spektrum vlnových délek, které generují především hodně tepla, což je jejím hlavním účinkem. Infrasauny používají vlnové délky nejvíce v rozmezí od středně vzdáleného infračerveného spektra (IR-B) do vzdáleného infračerveného spektra (IR-C). Tyto spektra zároveň neprochází tak hluboko do těla. IR-B prochází do horní kůže a IR-C zahřívá povrch kůže.

panely MITO LIGHT ® oproti tomu vyzařují červené a blízké infračervené vlnové délky (IR-A) v koncentrované síle. Červené spektrum je absorbováno především kůží a je důležité pro zdravou a mladistvou pokožku. Blízké infračervené spektrum (IR-A) má jedinečnou schopnost prostupovat do podkoží, až do hloubky několika cm. Obě tyto vlnové délky jsou v buňkách absorbovány v mitochondriích. Mitochondrie jsou díky tomu efektivnější při vyrábění energie ve formě ATP, kterou pak tělo využívá na všechny životní funkce.

 

Vitamín D je v těle syntetizován za pomocí UV záření, které naše zařízení nevyzařují. Ke zvýšení vitamínu D tedy nedochází.

Terapii červeným světlem je možné používat i během těhotenství (po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem). Při svícení na břicho doporučujeme používat NIR spektrum z větší vzdálenosti, přibližně 40 - 70 cm, kvůli produkovanému teplu.

Dr. Michael Hamblin, profesor na Harvardské lékařské fakultě a jeden z předních světových vědců v oboru světelné terapie, se domnívá, že RED/NIR fototerapie může být během těhotenství pro matku i dítě velmi prospěšné kvůli prevalenci kmenových buněk.

Díky tomu, že se jedná o kvalitní LED technologii, tak je předpokládaná životnost výborná, a to až 50 000 hodin svícení. Doba terapie záleží na modelu a vašich potřebách, pokud bychom ale počítali s používáním 30 minut denně, tak je předpokládaná životnost až 274 let. O životnost se tedy opravdu nemusíte bát.

 

TOPlist